top of page

שעת סיפור באסטרונומיה

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

מיועד לילדי גן חובה

קורס בינתחומי מרתק המשלב לימודי אסטרונומיה ומדעי החלל יחד עם הכרת המיתולוגיה

של עמי העולם בנושאי גרמי השמיים, קבוצות הכוכבים ותופעות שמימיות, הכרת יצירות אומנות בנושאים הנלמדים ואף חוויה מוזיקלית. 

מעבדתה

יסודות הרובוטיקה

ובניה  יצירתית

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

מעבדתה

יסודות הרובוטיקה

ובניה  יצירתית

מיועד לילדי גן חובה

קורס חוויתי ומרתק המלווה באתגרי חשיבה, לוגיקה ויישומם בבניית דגמים טכנולוגיים. 

בכל מפגש נצא להרפתקה חדשה, ניחשף אל עולם הרובוטיקה, המכניקה והחשמל, תוך פיתוח מיומנויות חשיבה והתמודדות עם אישיים באמצעות פתרון בעיות. 

bottom of page