top of page

טקטיקס ג'וניור

רובוטיקה, תכנות ומבוא ליזמות

מיועד לתלמידי כיתות ג' חדשים וממשיכים, ולתלמידי כיתות ד' חדשים

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר פרס נובל:

יום א' בשעה 18:35-19:35

בבית ספר אריאל שרון:

יום ב' בשעה 16:15-17:15 / 18:30-19:30

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20 / 18:30-19:30

יום ה' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20 / 18:30-19:30

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 390 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

בקורס זה התלמידים יעשו את צעדיהם הראשונים בעולם היזמות עם דגש על עבודה עצמאית ולמידה מונחת פרויקטים. נעמיק בתחום תכנות בקרים ובפיתוח המצאות טכנולוגיות.

 לאורך הקורס התלמידים יפתחו רעיונות פרי דמיונם לכדי המצאה יעילה, אותה יציגו ב"ימי הכרישים" בפני יזמים ומשקיעים מובילים. בנוסף, התלמידים והתלמידות יצוותו לתלמידים צעירים יותר, אשר יתלוו אליהם לאירוע 'יום הכרישים' ויהוו עבורם מקור ללמידה והשראה.


מצטייני הקורס יוכלו להשתלב בתכנית המנטורים של המרכז העירוני למצוינות, בה יהפכו מצרכני ידע למעבירי ידע וינחו תלמידים צעירים במהלך עבודה על פרויקט.

מטרות הקורס:

 • לפתח יכולת לחשיבה עצמאית ומקורית לצד יוזמה אישית ליצור ולבנות רובוטים ייחודיים.

 • לטפח יכולת לגמישות מחשבתית ופתרון בעיות תוך התמודדות עם אתגרים באופן יצירתי.

 • לטפח מיומנויות לעבודה על פרויקט טכנולוגי והצגתו מול קהל.

IMG_1147.JPG
IMG_1299.JPG
IMG_1179.JPG

הקורס מורכב מארבעה נושאי ליבה:

  1. בקרה וחישה:

 • סוגי בקרה ותזמון פעולות.

 • הכרת החיישנים ואופן פעולתם.

 • הפקת נתונים מהסביבה - קלט משתנים סביבתיים.

 

 2. מערכות טכנולוגיות:

 • פירוק פעולות מורכבות לגורמים.

 • תגובת שרשרת.

 • התממשקות מערכות שונות לכדי משימה יעילה. 

 

3. יזמות - פיתוח והמצאה:

 • תכנון ומידול המצאה.

 • חשיפה לעולם העסקים והשיווק.

 • פרזנטציה מול משקיעים.

4. פרויקט מסכם:

 • יישום של הרעיון לכדי מערכת טכנולוגית יעילה ועובדת.

 • הגשת הרעיון ופרזנטציה ב"יום הכרישים".

IMG_4626.JPG
IMG_2962.JPG
IMG_4624.JPG
IMG_4623.JPG
bottom of page