top of page

טקטיקס קידס

יסודות הרובוטיקה ובניה יצירתית

מיועד לתלמידי כיתות א', שלמדו בקורס "מעבדתה" בשנה שעברה

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר פרס נובל:

יום א' בשעה 17:30-18:30

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 16:15-17:15 / 18:30-19:30

יום ה' בשעה 17:20-18:205 

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 298 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

IMG_9920.JPG
UNLX0331.JPG

בקורס זה יישמו התלמידים את הידע והניסיון שצברו בקורס 'מעבדתה' ויעמיקו בנושא מכניקה ואלקטרוניקה.

נלמד בהרחבה את נושא החישה  ונתנסה בהצגת פרזנטציה לפני הכיתה. בכל מפגש נבנה דגמים  טכנולוגיים אישיים משולבים חיישנים, לדים, מנועים ורכיבי בניה העונים על משימות מגוונות, תוך דגש על פיתוח החשיבה המקורית של כל תלמיד לצד העצמה אישית וטיפוח היכולת לאיתור  בעיות ומציאת פתרונות יעילים. במהלך הקורס. כל תלמיד ותלמידה יצוותו  לתלמיד מקורס בוגר המציג את ההמצאה שלו ב'יום הכרישים' ויחוו יחד איתם מעמד של פרזנטציה מול משקיעים.

מטרות הקורס:

 • לעודד יחס חקרני לתחום הרובוטיקה והקניית ידע בסיסי מעולם המכניקה והאלקטרוניקה.

 • לפתח יכולת לחשיבה לוגית לצד יוזמה אישית. להעז, לדמיין ולבנות ללא הוראות בניה.

 • לטפח יכולת לגמישות מחשבתית ופתרון בעיות תוך התמודדות עם אתגרים באופן יצירתי.

IMG_9930.JPG
IMG_9857.JPG

הקורס מורכב מארבעה נושאי ליבה:

 1. חשמל ואלקטרוניקה:

 • סימונים מוסכמים בחשמל ושרטוט מעגל חשמלי פשוט

 • חיבור מעגלים חשמליים מעגלים מבוססי חישה

 • חיבור בטור וחיבור במקביל

 2. חיישנים:

 • הכרת החיישנים

 • משתנים סביבתיים - מהם? 

 • גלגלולי אנרגיה

3. פיתוח והמצאה

 • מרעיון לדגם - השלבים שבדרך

 • איתור בעיות ומציאת פתרונות יעילים.

 

 4 .פרויקט מסכם:

 • יישום של רעיון מקורי לכדי דגם יעיל ועובד.

 • הצגת הדגם בפני הכתה ופרזנטציה אישית.

bottom of page