top of page

אסטרונומים יישומית

הכלים של אסטרונומים

מיועד לתלמידי כיתות ד' ממשיכים ולתלמידי כיתות ה'-ז' חדשים

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

יום ושעת הקורס:

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 18:30-19:30

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 200₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים

+ דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

IMG_20190129_184708.jpg

קורס בו נעסוק בשאלה "איך?"

 

איך מודדים מרחקים לגלקסיות רחוקות?

איך יודעים ממה כוכבים מורכבים?

איך יודעים מה השעה?

 

כל תשובה לשאלה כזאת תהיה בניית מודל או מכשיר, או ניסוי שיעזור לנו להבין את הנושא הנלמד. הקורס כולל גם תצפיות בטלסקופים מקצועיים גדולים לצפיה בשמש ובכוכבים, הדרכות בפלנטריום הייחודי בארץ ובניית טלסקופ.

עם סיום הקורס כל תלמיד יוכל לערוך תצפיות כוכבים ואף להעביר פעילות בעצמו.

מטרות הקורס:

 • להעמיק את הידע של הילדים באסטרונומיה ומדעים סמוכים.

 • לפתח יחס חקרני לתחום המדעים, חווית למידה עצמאית מבוססת הסקת מסקנות, חקירה אישית ושאילת שאלות.

IMG_20190129_190006.jpg

הקורס מורכב משלושה נושאי ליבה:

1. מבוא ומושגי יסוד:

 • גופים שונים במערכת השמש. הבחנות והגדרות חשובות.

 • תוכנות מחשב אסטרונומיות שנשתמש בהן בקורס.

2. מדידות אסטרונומיות בעבר:

 •  מדידות כדור הארץ.

 •  שעוני שמש עתיקים.

 •  הכרת כיפת השמיים (התנסות מעשית).

 •  המסעות הגדולים וניווט חקר אסטרונומי בלי טלסקופ (התנסות מעשית).

3. חוקי הטבע בהקשר האסטרונומי:

 • חוקי התנועה של כוכבי לכת.

 • גלילאו גליליי והטלסקופ שלו. בניית טלסקופ.

 • מדידות מרחקים במחלל.

 • חוקי אופטיקה והמצאת טלסקופ שובר אור.

4. סוגי האור:

 • האור הבלתי נראה: אטרונומיה באורכי גל שונים.

 • ספקטרוסקופיה.

bottom of page