Basic טקטיקס

מבוא לרובוטיקה למתחילים

מיועד לתלמידי כיתות א'-ב' מתחילים

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 15 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר פרס נובל:

יום א' בשעה 16:00-17:00 / 17:05-18:05

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ב' בשעה 16:00-17:00 / 17:05-18:05 / 18:10-19:10

יום ג' בשעה 16:00-17:00 / 17:05-18:05 / 18:10-19:10

יום ה' בשעה 16:00-17:00 / 18:10-19:10

עלות שנתית של הקורס (עבור 30 מפגשים):

1900 ₪ + 298 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

קורס רב תחומי חווייתי המיועד לתלמידים סקרנים ויצירתיים, שאוהבים לדמיין, ליצור ולבנות דגמים מוחשיים ומרתקים- אותם ייקחו התלמידים הביתה. 

הקורס מהווה בסיס לעולם הרובוטיקה ומתייחס לתחומי ידע מעולם ההנדסה: גיאומטריה של המרחב, עקרונות פיזיקליים בסיסיים, ובסיס לחשמל ואלקטרוניקה.

בכל מפגש ניצור ונלמד באופן חוויתי, דרך סיפורים ומצגות אינטראקטיביות הטומנות בתוכן אתגרים מגוונים. תהליך הלמידה שם דגש על  העצמה אישית, התמודדות עצמאית והתפתחות של כל ילד, לצד דגשים חברתיים ובינאישיים של עבודת צוות ושיתוף פעולה.

מטרות הקורס:

 • להקנות ידע בהנדסת המרחב וטיפוח המוטוריקה העדינה המהווה בסיס לכיתות א'-ב'.

 • לטפח יכולת לבניה ללא הוראות הרכבה לצד עבודה עצמאית וחשיבה מקורית.

 • לפתח יכולת לגמישות מחשבתית ויכולת לביטוי ובניה מבוססת הבנה אישית.

הקורס מורכב מארבעה נושאי ליבה:

1. יסודות הנדסת המרחב וגאומטריה: 

 • מצולעים וזוויות 

 • שטח, היקף ונפח  

2. מבוא לאנרגיה וחשמל:

 • הכרת רכיבי חשמל ואופן פעולתם

 • בניית מעגלים חשמליים  

 • תחליפי אנרגיה (אנרגיה ירוקה) 

 

3. מבנים הנדסיים ומכניקה:

 • יציבות של מבנים

 • גלגלי שיניים ותמסורות

 • יישומים של חוקים פיזיקליים

4. פרויקט מסכם:

 • חזרה על כל החומר הנלמד.

 • בניית דגם אישי המבוסס על מספר עקרונות הנלמדו במהלך השנה.

טלפון: 03-6837723 / 054-3548222

כתובת: אבי האסירים 2, ראשל"צ