top of page

 Basic טקטיקס

מבוא לרובוטיקה למתחילים

מיועד לתלמידי כיתות א'-ב' מתחילים

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר פרס נובל:

יום א' בשעה 16:15-17:15 / 18:30-19:30

בבית ספר אריאל שרון:

יום ב' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20 / 18:30-19:30

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20 / 18:30-19:30

יום ה' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20 / 18:30-19:30

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 298 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

 

קורס רב תחומי חווייתי המיועד לתלמידים סקרנים ויצירתיים, המהווה בסיס לעולם הרובוטיקה, תוך למידת עקרונות מכניים, בנייה מעשית של תמסורות מגוונות ובניית מעגלים חשמליים הכוללים חיישן. 

בקורס התלמידים יעברו תהליך משמעותי ומקיף הבונה קרקע יציבה לקראת קורסי ההמשך, המבוססים על מכניקה מתקדמת ותכנות.

בכל מפגש ניצור ונלמד באופן חוויתי, דרך סיפורים ומצגות אינטראקטיביות הטומנות בתוכן אתגרים מגוונים. תהליך הלמידה שם דגש על  העצמה אישית, התמודדות עצמאית והתפתחות של כל ילד, לצד דגשים חברתיים ובינאישיים של עבודת צוות ושיתוף פעולה. בתחילת השנה יקבלו הילדים ערכה אישית המכילה חלקי בניה מגוונים וחלקי אלקטרוניקה שילוו אותם בהתפתחות לאורך הקורס.

מטרות הקורס:

 • להקנות ידע במכניקה וחשמל המהווה בסיס לעולם הרובוטיקה.

 • לטפח יכולת לבניה ללא הוראות הרכבה לצד עבודה עצמאית וחשיבה מקורית.

 • לפתח יכולת לגמישות מחשבתית ויכולת לביטוי ובניה מבוססת הבנה אישית.

IMG_9952.JPG
IMG_E2747_edited.jpg

הקורס מורכב מארבעה נושאי ליבה:

1. מכניקה וחוקים פיזיקליים:

 

 • גלגלי שיניים ותמסורות

 • יישומים של חוקים פיזיקליים

  

2. מבוא לאנרגיה וחשמל:

 

 • הכרת רכיבי חשמל ואופן פעולתם

 • בניית מעגלים חשמליים

 • תחליפי אנרגיה (אנרגיה ירוקה)

 

3. חיישנים:

 • הכרת החיישנים

 • משתנים סביבתיים - מהם? 

 • גלגולי אנרגיה

 

 4 .פרויקט מסכם:

 

 • חזרה על כל החומר הנלמד.

 • בניית דגם אישי המבוסס על מספר עקרונות הנלמדו במהלך השנה.

IMG_9832.JPG
GGUC3201.JPG
bottom of page