top of page

חזון המרכז העירוני למצוינות

 

העשרה איכותית וטיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה גבוהות, בקרב תלמידים מצטיינים מגיל גן חובה ועד כיתה ט' שאותרו על ידי מורות וגננות.
 

מרכז המצוינות מפעיל קורסים מגוונים ורב תחומיים, במטרה לייצר מסגרת לימודית וחינוכית שתעצב לאורך תשע שנים תלמידים בעלי ידיעות הנגזרות מתחומי ידע שונים.

 

יכולות למידה ומחקר גבוהות, חשיבה אנליטית ויצירתית וכן מיומנויות הצגה ושיתוף של הקהל, הם חלק מהמיומנות שאנו מייחלים לטפח בקרב תלמידנו.

 

כמו כן, חורט המרכז, על דגלו את החינוך הערכי לאחריות ומנהיגות חברתית ותרומה לקהילה, מתוך תפיסה שתלמידיו יובילו את מדינת ישראל בתחומי המדע, החברה התרבות והכלכלה בשנים הבאות.

bottom of page