top of page

מעבדתה

יסודות הרובוטיקה ובניה יצירתית

מיועד לגילאי גן חובה | קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר פרס נובל:

יום א' בשעה 16:25-17:25 

בבית ספר אריאל שרון:

יום ב' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20  

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20

יום ה' בשעה 16:15-17:15 / 17:20-18:20

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 298 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

IMG_0097.JPG
IMG_3366.JPG
IMG_2574.JPG

הקורס מורכב משלושה נושאי ליבה:

1. יסודות הנדסת המרחב וגאומטריה:

 • מצולעים וזוויות

 • שטח, היקף ונפח

 • שיקוף וסימטריה

  

2. מבוא לאנרגיה וחשמל:

 • הכרת רכיבי חשמל ואופן פעולתם

 • בניית מעגלים חשמליים

 • תחליפי אנרגיה (אנרגיה ירוקה)

 

3. מכניקה ומבנים הנדסיים:

 • יציבות של מבנים

 • גלגלי שיניים ותמסורות

 • יישומים של חוקים פיזיקליים

קורס חוויתי ומרתק המלווה באתגרי חשיבה, לוגיקה ויישומם בבניית דגמים טכנולוגיים.

 

בכל מפגש נצא להרפתקה חדשה באמצעות סרטונים ומשחקים אינטראקטיביים, דרכם ניחשף אל עולם הרובוטיקה, המכניקה והחשמל, תוך פיתוח מיומנויות חשיבה והתמודדות עם אתגרים אישיים באמצעות פתרון בעיות.

 

כל ילד וילדה יתכננו ויבנו דגם אישי פרי הדמיון בצורה הייחודית להם.

בתחילת השנה יקבלו הילדים ערכה אישית המכילה חלקי בניה מגוונים וחלקי אלקטרוניקה שילוו אותם בהתפתחות לאורך הקורס.

מטרות הקורס:

 • להקנות ידע בהנדסת המרחב וטיפוח המוטוריקה העדינה המהווה בסיס לילדי גן חובה.

 • לטפח יכולת לבניה ללא הוראות הרכבה לצד עבודה עצמאית וחשיבה מקורית.

 • לפתח יכולת לגמישות מחשבתית ויכולת לביטוי ובניה מבוססת הבנה אישית.

IMG_E2589.JPG
bottom of page