לוח מפגשים ימי שני חט"ב- אשכול פיס רביבים

3/2/20

10/2/20

17/2/20

24/2/20

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

27/1/20

מתקיים מפגש

2/3/20

9/3/20

16/3/20

23/3/20

30/3/20

(לא מתקיים מפגש (בחירות

(לא מתקיים מפגש (פורים

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

6/4/20

13/4/20

20/4/20

27/4/20

מתקיים מפגש

(לא מתקיים מפגש (פסח

מתקיים מפגש

לא מתקיים מפגש

(ערב יום הזיכרון)

4/5/20

11/5/20

18/5/20

25/5/20

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

1/6/20

8/6/20

15/6/20

22/6/20

29/6/20

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

מתקיים מפגש

 -מתקיים מפגש כפול

יום שיא

טלפון: 03-6837723 / 054-3548222

כתובת: אבי האסירים 2, ראשל"צ