top of page

טקטיקס מאסטר

רובוטיקה ותכנות בקרים

מיועד לתלמידי כיתות ה'-ז' ממשיכים ולתלמידי כיתות ז' חדשים.

קורס חד שבועי, משך השיעור 60 דקות | בקורס עד 17 תלמידים בכיתה

ימים ושעות הקורס,

לבחירתכם מבין האופציות הבאות:

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי:

יום ג' בשעה 18:30-19:30

יום ה' בשעה 18:30-19:30

עלות שנתית של הקורס (עבור 28 מפגשים):

2120 ₪ + 390 ₪ תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים אישית + דמי רישום לחברה העירונית 30 ₪.

בקורס זה התלמידים יעשו את צעדיהם הראשונים בעולם המייקרים. נלמד לבנות ולתכנת בקוד פתוח בתכנת פייתון בצורה עצמאית.

בקורס נעמיק את ההבנה בעולם החישה והבקרה  וניישם הלכה למעשה את הידע בתכנות ומכניקה מתקדמים, בכדי ליצור המצאות העונות על צרכים אנושיים מחיי היומיום. הקורס מהווה בסיס חשוב ומשמעותי להמשך הדרך ,למי שירצה לקחת חלק בנבחרות הרובוטיקה המייצגות את המרכז העירוני והמדינה בתחרויות.

במהלך השנה התלמידים ישתתפו בימי הכרישים ויציגו את המצאותיהם בפני משקיעים. בנוסף, התלמידים והתלמידות יצוותו לתלמידים צעירים יותר, אשר יתלוו אליהם לאירוע 'יום הכרישים' ויהוו עבורם מקור ללמידה והשראה. 


מטרות הקורס:

 • להקנות יכולות תכנות גבוהות והפיכה ללומד עצמאי מוביל.

 • להקנות יכולות הנדסיות טכניות גבוהות, תוך התמודדות מהנה עם אתגרים פרקטיים מעולם המכניקה והאלקטרוניקה.

 • לתרגל יכולת ניהול פרויקט, להשגת יעדים פרקטיים בסביבה חברתית מקדמת.

IMG_3011.jpeg
IMG_3010.jpeg
36418189-49f1-40fa-bd92-978cdb41b422.jpg

הקורס מורכב מארבעה נושאי ליבה:

1. תכנות מתקדם:

 • שפת תכנות 'פייתון'

 • חשיבה לוגית מתקדמת

2. חיישנים:

 • הכרת חיישנים חדשים

 • שילוב מספר חיישנים הפועלים בוזמנית

3. יזמות:

 • חשיבה כלכלית עסקית

 • שיווק ומציאת קהלי יעד

 • חדשנות ומקוריות בהמצאות

 • תמחור מוצר, עלויות ייצור ותמחיר.

 

4.פרויקט מסכם:

 • יישום של הרעיון לכדי מערכת טכנולוגית יעילה ועובדת.

 • הגשת הרעיון ופרזנטציה ביום הכרישים.

bottom of page